Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) – trang 58 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Âm mưu xâm lược Chăm-pa và Đại Việt của nhà Nguyên.

 • Năm1279, nhà Nam Tống bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị. (năm 1271, Hốt Tất Liệt lập ra nhà Nguyên).
 • Nhà Nguyên xâm lược Chăm-pa và Đại Việt  thôn tính các nước phía Nam.
 • Năm1283, nhà Nguyên cử Toa Đô chỉ huy 10 vạn quân tiến đánh Chăm-pa. Sau khi chiếm được Chăm-pa, quân Nguyên cố thủ ở phía Bắc chờ phối hợp đánh Đại Việt.

=> Âm mưu dùng Chăm-pa làm bàn đạp tấn công Đại Việt bước đầu thất bại.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.

 • Vua Trần triêu tập các vương hầu, quan lại họp ở Bình Than để bàn kế đánh giặc. Trần Quốc Tuấn được giao chỉ huy cuộc kháng chiến.
 • Đầu năm 1285, vua Trần mời các vị bô lão họp hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long để bàn kế đánh giặc.
 • Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, quân đội tập trận lớn ở Đông Bộ Đầu.

3. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến.

(sgk)

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm…

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

Trả lời:

Mục đích đánh Cham –pa và Đại Việt của Hốt Tất Liệt là để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.

Nhà Nguyên đánh Cham –pa trước là để phối hợp thực hiện kế hoạch “ gọng kìm” bao vây tiêu diệt quân ta (phía Bắc đánh xuống và phía Nam đánh lên), nhanh chóng đánh bại Đại Việt.

Câu 2: Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc…

Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?

Trả lời:

Hội nghị Diên Hồng với thành phần dự họp gồm những bậc phụ lão có uy tín trong cả nước. Mục đích của hội nghị là bàn kế hoạch đánh giặc giữa vua, các quan lại và các bậc phụ lão. Điều này chứng tỏ nhà Trần rất tôn trọng ý kiến của các bậc phụ lão. Hội nghị có tác dụng động viên trai tráng hăng hái lên đường đánh giặc, nhân dân tích cực sản xuất thêm nhiều lương thảo, phục vụ cho kháng chiến, thể hiện quyết tâm trên dưới một lòng, triệu người như một, cùng quyết tâm đánh để tiêu diệt kẻ thù xâm lược.

Câu 3: Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần ?

Trả lời:

Sự kiện thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần:

 • Hình ảnh Trần Quốc Toản căm thù giặc, tay bóp nát quả cam lúc nào không hay biết.
 • Câu trả lời đồng thanh khi vua Trần hỏi các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng nên đánh hay nên hòa, mọi người đồng thanh trả lời: “ Nên đánh”.
 • Chữ “ Sát thát” (giết giặc Mông Cổ) đều thích trên cánh tay các quân sĩ.

Câu 4: Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Trả lời:

Địch sử dụng một lực lượng rất lớn gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phái Bắc đánh xuống phía Nam đánh tư Cham – pa đánh lên, tạo thành thế “gọng kìm” bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm được Đại Việt.

Nhà Trần thực hiện chủ trương: vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện “ vườn không, nhà trống” để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo, chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5/1258) giành thắng lợi, đánh tan hơn 50 vạn quân Nguyên. Đất nước sạch bóng quân thù.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng….

Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến?

Trả lời:

Trong cuộc kháng chiến này, nhà Trần có quân đội mạnh, có tinh thần chiến đấu cao, có nền kinh tế hùng hậu để cung cấp cho cuộc kháng chiến, các tầng lớp nhân dân đoàn kết chặt chẽ với triều đình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt mà nhà Trần đã nhanh chóng giành thắng lợi.

Câu 2: Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc….

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?

Trả lời:

Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:

 • Thực hiện chủ trương “ vườn không, nhà trống”.
 • Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.
 • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng.
 • Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button