Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển văn hóa)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển văn hóa) – trang 71 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển văn hóa) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Đời sống văn hóa

 • Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân
 • Đạo Phật vẫn phát triển
 • Đạo Nho ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước
 • Các loại hình sinh hoạt văn hóa: ca hát, nhảy múa, đua thuyền…. vẫn duy trì, phát triển.

2. Văn học

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần (sự phát triển văn hóa)

 • Gồm văn học chữ Hán và chữ Nôm
 • Chứa đựng nhiều nội dung phong phú và làm rạng rỡ nền văn hóa Đại Việt

3.Giáo dục và khoa học kĩ thuật

 • Quốc tử giám được mở rộng, các lộ, phủ đều có trường học, các kì thi tổ chức nhày càng nhiều.
 • Lập ra Quốc sử viện, năm 1272 bộ “ Đại Việt sử kí” của Lê Văn Hưu ra đời.
 • Quân sự, y học, khoa học kĩ thuật đạt nhiều thành tựu

4. Nghệ thuật kiến trú và điêu khắc

 • Nhiều công trình kiến trúc có giá trị ra đời: tháp Phổ Minh, thành Tây Đô….
 • Nghệ thuật chạm khắc tinh tế

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện:

 • Nhìn chung nền văn hóa thời Trần đa dạng và đặc sắc, mang tính dân tộc sâu sắc.
 • Tín ngưỡng dân gian phát triển, cùng với việc sùng bái đạo Phật và đề cao Nho giáo.
 • Nhiều lễ hội đua tài, nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, phổ biến.
 • Nhiều phong tục tập quán thể hiện tinh thần thượng võ, yêu quê hương, đất nước tha thiết và trọng nhân nghĩa.

Câu 2: Em hãy cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần? Tại sao văn học….

Em hãy cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần? Tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc?

Trả lời:

Tình hình văn học thời Trần:

Văn học thời Trần rất phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng lòng yêu nước sâu sắc, tự hào dân tộc, đã làm rạng rỡ cho văn học Đại Việt.

Có nhiều tác giả nổi tiếng với những tác phẩm đặc sắc mà tiêu biểu là Trần Quôc Tuấn với Hịch tướng sĩ, Trần Quang Khải với Phò giá về kinh…

Văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc vì:

Văn học thời Trần đã cho ra những tác phẩm trong khói lửa chiến tranh như Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần binh lính, đề cao niềm tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công hiển hách như Phú Sông Bạch Đằng, Phò giá về kinh thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc.

Các tác phẩm văn học mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phản ánh tinh thần đoàn kết một lòng từ vua tôi, quần thần đều quyết tâm đánh giặc. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi. Kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng, giữ gìn nền độc lập chủ quyền dân tộc, đánh bại kẻ thù hung bạo nhất thế giới, đó là nguyên nhân dẫn tới sự phát triển mạnh của văn học thời Trần.

Câu 3: Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét….

Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó?

Trả lời:

Tình hình giáo dục thời Trần:

 • Thời trần, quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại.
 • Các lộ, phì quanh kinh thành đều có trường công. Các làng xã đều có trường tư.
 • Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều, có quy củ và nền nếp.

Nhận xét: Tình hình giáo dục thời Trần phát triển hơn thời Lý, thời Trần mở được nhiều trường học, các kì thi được tổ chức đều đặn, có quy chế rõ ràng. Giáo dục nhằm mục đích đào tạo nhân tài, vì vậy, sự phát triển của giáo dục tạo điều kiện cho xã hội thời Trần phát triển hơn thời Lý.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học,….

Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần ?

Trả lời:

Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý. Thời Trần đã để lại những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật có giá trị lớn mà thời Lý chưa có được chứng tỏ Đại Việt dưới thời Trần là một quốc gia cường thịnh.

Câu 2: Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

Trả lời:

Văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật thời Trần phát triến đó là do sự quan tâm của nahf nước (có những chính sách đúng và biện pháp cụ thể),

Do kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

Lòng tự hào, tự cường dân tộc được củng cố và nâng cao sau các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button