Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần I)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần I) – trang 74 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần I) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Tình hình kinh tế

 • Nửa cuối thế kỉ XIV kinh tế suy sụp.
  • Nhiều năm bị mất mùa đói kém.
  • Nông dân phải bán ruộng đất, vợ con và biến thành nô tì.
  • Ruộng đất công làng xã bị lấn chiếm.
 • Nguyên nhân:
  • Nhà nước không quan tâm đến sản xuất
  • Vương hầu quí tộc….. chiếm ruộng đất của nông dân.
  • Thuế khóa nặng nề .
 • Hậu quả: Đời sống nhân dân cực khổ.

2. Tình hình xã hội:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (phần I)

 • Vua quan ăn chơi sa đọa.
 • Kỉ cương phép nước rối loạn, triều chính bị lũng đoạn.
 • 1369 Trần Dụ Tông mất,Dương Nhật Lễ lên thay nhà Trần càng suy sụp.
 • Nhà Trần bất lực trước sự tấn công của các thế lực bên ngoài: Cham – pa, nhà Minh.
 • Hậu quả: nhân dân nổi dậy đấu tranh.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào?…

Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó?

Trả lời:

Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV:

 • Ruộng đất nằm trong tay bọn vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ, ruộng đất công làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp.
 • Công tác thủy lợi: không được chăm lo tu sửa nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.
 • Chính sách thuế khóa: dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh.
 • Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ vì bị mất mùa, đói kém, bị bóc lột, đặc biệt là nông dân phải bán ruộng đấtm vợ con… cho quý tộc, địa chủ giàu có và biến thành nô tì.

Nguyên nhân: do nhà nước không quan tâ đến đời sống nhân dân, chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi, xa đọa.

Câu 2: Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa…

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thể kỉ XIV?

Trả lời:

 • Vua, quan, vương hầu ăn chơi sa đọa: Nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ, lãng phí tiền của, hoang dâm.
 • Mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, nhất là khi Dương Nhật Lễ được đưa lên làm vua.

Câu 3: Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc…

Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV?

Trả lời:

Tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV:

 • Khởi nghĩa của Ngô Bệ (1334 – 1460) ở Hải Dương
 • Khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ (1379) ở Thanh Hóa
 • Khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn (1390) ở Hà Tây (Hà Nội)
 • Khởi nghĩa của Nguyễn Như Cái ( 1399 – 1400) Sơn Tây (Hà Nội), Vĩnh Phúc, Tuyên Quang.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội nước ta ở…

Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV.

Trả lời:

Tình hình kinh tế :

 • Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều. Các công trình thuỷ lợi không còn được nhà nước chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.
 • Quý tộc, địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất công của làng xã. Triều đình bắt phạt dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh. Ruộng đất công bị xâm lấn, thu hẹp, nông dân thiếu ruộng cày, đời sống ngày càng bần cùng, khốn khó.

Tình hình xã hội:

 • Vua quan, quý tộc, địa chủ thả sức ăn chơi xa hoa, xây dựng nhiều dinh thự, chùa chiền…
 • Trong triều đình có nhiều kẻ gian tham, nịnh thần, làm rối loạn kỉ cương, phép nước… Chu Văn An dâng sớ đòi chém 7 tên nịnh thần, nhưng nhà vua không nghe.
 • Khi vua Trần Dụ Tông mất (1369), Dương Nhật Lễ lên thay, tình hình càng trở nên rối loạn, nông dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi.
 • Đầu năm 1344, Ngô Bệ hô hào nông dân ở Yên Phụ (Hải Dương) đứng lên khởi nghĩa, bị triều đình đàn áp nên thất bại.
 • Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân ờ Quốc Oai (Sơn Tây, Hà Nội) nổi dậy. Nghĩa quân đã chiếm được kinh thành Thăng Long trong 3 ngày. Cuộc khởi nghĩa sau đó thất bại do triều đình huy động một lực lượng lớn đàn áp…

Câu 2: Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

Trả lời:

Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần không còn quan tâm đến đời sống nhân dân như trước, kinh tế ngày càng giảm sút, mất mùa, đói kém liên tục xảy ra, trong khi quan lại chỉ biết lo ăn chơi, hưởng lạc, xã hội bất ổn định, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. Như vậy, vương triều nhà Trần không còn đóng vai trò tích cực, tiến bộ như nửa đầu thế kỉ XIV, sự sụp đổ của nhà Trần là điều không thể tránh khỏi.

Câu 3: Sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau…

Sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì ? Tại sao ?

Trả lời:

Thành phần tham gia vào các cuộc khởi nghĩa chủ yếu là nông dân làng xã đói khổ lưu vong, nông nô và nô tì. Các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra vào nửa cuối thế kỉ XIV, điều đó chứng tỏ xã hội thời Trần đang lâm vào tình trạng mất ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button