Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 17: Ôn tập chương II và chương III – trang 81 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III nhé.

Câu trả lời:

 

Câu 1: Nước Đại Việt thời Lý – Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?….

Nước Đại Việt thời Lý – Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì? (kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – nghệ thuật).

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Câu 2: Lập bảng thống kê những sự kiện sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử….

Lập bảng thống kê những sự kiện sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

Trả lời:

  • Năm 1010: Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La đổi tên là thành Thăng Long.
  • 1054: Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
  • 10/1075: Quân ta hành quân tiến đánh thành Ung Châu
  • 1077: Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
  • 12/1226: Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
  • 01/1258 : Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
  • 01/1285: Quân ta phản công đánh đuổi quân xâm lược Nguyên ra khỏi đất nước.
  • 12/1287: Quân Nguyên ào ạt tiến vào nước ta
  • 04/1288: Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button