Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á – trang 18 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn….

Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á?

Trả lời:

  • Thuận lợi : khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, đất đai phì nhiêu, màu mỡ ; mưa nhiều là nguồn cung cấp nước để tưới tiêu cho đồng ruộng, nên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước.
  • Khó khăn : thường xuyên xảy ra lũ lụt, hạn hán, thiên tai, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Câu 4: Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử  lớn của Cam – pu – chia….

Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử  lớn của Cam – pu – chia đến giữa thế kỉ XIX?

Trả lời:

Thời gian Các giai đoạn lịch sử lớn
Thế kỉ VI – thể kỉ IX Người Khơ-me xây dựng vương quốc riêng gọi là Chân Lạp.
Từ thế kỉ IX (năm 820) đến thế kỉ XV Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co
Thế kỉ XV – 1863 Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái
Năm 1863 Thực dân Pháp xâm lược Cam -pu-chia

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào?

Trả lời:

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á gồm có 11 nước. Đó là: Việt Nam, Lào, Cam –pu-chia, Thái Lan, Mi – an-ma, Ma- lai- xi – a, Xin – ga –po, In – đô- nê- xi- a, Phi – lip –pin, Brunay và Đông Ti –mo.

Câu 2: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn khu vực Đông Nam Á….

Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Câu 3: Sự phát triển của vương quốc Cam –pu – chia thời Ăng – co được….

Sự phát triển của vương quốc Cam –pu – chia thời Ăng – co được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Biểu hiện : nông nghiệp phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá độc đáo, tiêu biểu nhất là kiến trúc đền tháp (Ăng-co Vát, Ăng-co Thom).

Câu 4: Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Trả lời:

Các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang:

Chính sách đối nội:

  • Các vua Lan Xang củng cố đất nước, chia đất nước thành các mường, đặt uan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

Chính sách đối ngoại:

  • Luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như: Cam –pu – chia và Đại Việt.
  • Kiên quyết chiến đấu chống sự xâm lược của Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button