Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thể kỉ XV – XVII?

Trả lời:

Về kinh tế:

 • Sau cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức  cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa mang về Châu Âu. Nhờ thế những người này giàu lên nhanh chóng.
 • Họ còn buôn bán nô lệ từ châu Phi sang các đồn điền Châu Âu, châu Mĩ. Trong nước, quý tộc phong kiến, tư sản dùng bạo lực để cướp ruộng đất dẫn đến nông nô không có ruộng, phải làm thuê trong xí nghiệp của tư bản.
 • Có vốn, có công nhân làm thuê nên tư bản mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất lớn, công trường thủ công, các công ty thương mại, những đồn điền,…nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Ngân hàng được thành lập.

Về xã hội:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • Các chủ xường, đồn điền và những người giàu có trở thành giai cấp tư sản.
 • Đông đảo công nhân làm thuê trở thành giai cấp vô sản

=> Hình thành hai giai cấp mới là : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc CM Hà Lan?

Trả lời:

Diễn biến CM Hà Lan:

 • Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê – đéc – lan có nền kinh tế tư bản phát triển nhất Tây Âu, song lại bị vương quốc Tây Ban Nha ngăn cản sự phát triển này.
 • Nhân dân Nê – đéc – lan nổi dậy đấu tranh, mạnh nhất là tháng 8 – 1566.
 • Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê – đéc – lan thành lập, tuy nhiên cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.
 • Đến năm 1648, nền độc lập của nước Hà Lan mới chính thức được công nhận.

Kết quả: Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở nước này phát triển.

Câu 3: Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó?

Trả lời:

Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh:

 • Nhiều công trường thủ công: Luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ…ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
 • Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.
 • Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.
 • Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

Hệ quả:

 • Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế dẫn tới cuộc CM lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Câu 4: Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

Trả lời:

Giai đoạn

Diễn biến chính

Kết quả

Giai đoạn 1640 -1648

– 1640, Quốc hội được triệu tập

– 8/1642, nội chiến bùng nổ do Crôm – oen chỉ huy

– 1648, nội chiến chấm dứt.

– Tố cáo chính sách cai trị độc đoán của các nhà vua Sắc – lơ I, yêu cầu vua không được đặt thuế mới.

– Đánh bại quân đội nhà vua

– Kết thúc giai đoạn một nội chiến

Giai đoạn 1649 – 1688

– 30/1/1649, Sác – lơ I bị xử tử.

– 12/1688 Quốc hội làm đảo chính.

– Chế độ phong kiến bị sụp đổ, chế độ cộng hòa được thành lập.

– Chế độ quân chủ lập hiến ra đời.

Câu 5: Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được, thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Trả lời:

Chế độ cộng hòa ở Anh lại được, thay bằng chế độ quân chủ lập hiến là bởi vì quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo CM, xử tử vua Sác – lơ I, lập nền cộng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nhân dân không được hưởng một chút quyền lợi gì và tiếp tục đấu tranh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản lại chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ thành quả các mạng.

Câu 6: Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực….

Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mĩ?

Trả lời:

Sau khi Cô – lôm – bô tìm ra Châu Mĩ, nhiều nước Châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này thành thuộc địa. Các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lần lượt được thành lập từ đầu thế kỉ XVII đến nửa đầu thế kỉ XVIII. Đây vốn là đất đai của người thổ dân da đỏ. Thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu tận phía Tây để chiếm đoạt vùng đất đai phì nhiêu này và mua nô lệ da đen từ châu Phi sang để khai hoang đồn điền. Trong hai thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh vừa di cư lập nghiệp, cướp đất đai của người da đỏ, vừa tiến hành những cuộc chiến tranh chống những di dân Hà Lan, Pháp. Dần dần, Anh xây dựng một vùng đất thực dân rộng lớn, giàu có gồm 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Câu 7: Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh?

Trả lời:

Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh là bởi vì: Do mâu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các thuộc địa với chính sách thống trị của thực dân Anh. Điều đó được thể hiện thông qua việc Anh luôn ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa, cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề….

Câu 8: Theo em, tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn độc lập” của Mĩ thể hiện….

Theo em, tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn độc lập” của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

Tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn độc lập” của Mĩ thể hiện ở chỗ: Xác định quyền của con người và quyền của các thuộc địa. Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại. Nó nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người.

Câu 9: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn….

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Mặc dù đến năm 1775, cuộc chiến tranh giữa các thuộc địa với thực dân Anh mới bùng nổ nhưng nhiều cuộc bảo động khởi nghĩa đã nổ ra trước đó: Cuối năm 1773, nhân dân Bô – xtơn nổi dậy tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển. Để trả thù hành động này, chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô – xtơn. Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc ngày càng căng thẳng. Năm 1774, các thuộc địa cử đại biểu đến họp đại hội Phi – la – đen – phi – a yêu cầu chính phủ Anh bãi bỏ các chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. Năm 1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa. Ngày 4/7/1776, trong khi chiến sự đang diễn ra ác liệt, đại hội Phi – la – đen – phi – a thông qua bản tuyên ngôn độc lập, tố cáo chế độ áp bức thuộc địa chiến thắng quân Anh trong trận đánh lớn ở Xa – ra – tô – ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Năm 1782, quân Anh ở Bắc Mĩ phải đầu hàng và năm sau chiến tranh kết thúc.

Câu 10: Những kết quả lớn của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ….

Những kết quả lớn của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Trả lời:

Những kết quả lớn của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:

 • Với hiệp ước Véc-xai. Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ờ Bắc Mĩ. Hợp chúng quốc MT (USA) ra đời.
 • Hiến pháp 1787 đã đề cao vai trò của chính quyền trung ương, củng cố vị trí và tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản và chủ nô, song chưa đem lại quyền lợi cho đại đa số nhân dân lao động.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập….

Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

Cách mạng tư sản Anh

Thời gian Diễn biến
Giai đoạn1 (1642-1648) Năm 1640 Quốc hội Anh được triệu tập
Năm 1642 Nội chiến bùng nổ.
Năm 1648 Quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà vua.
Giai đoạn 2 (1649 – 1688) 30 – 1 – 1649 Vua Sác-lơ I bị đưa ra xử tử. Nền cộng hòa được thiết lập
Năm 1653 Crôm – oen thiết lập chế độ độc tài quân sự
Năm 1660 Chế độ quân chủ được khôi phục.
Năm 1688 Hội tiến hành đảo chính, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Thời gian Sự kiện
Tháng 12 – 1773 Nhân dân cảng Bô – xtơn tấn công tàu trở chè của Anh
5 – 9 đến 26 – 10 – 1774 Hội nghị lục địa được họp tại Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các lệnh cấm vô lí.
Tháng 4 – 1775 Chiến tranh bùng nổ, do Oa-sinh-tơn chỉ huy.
Ngày 4 – 7 – 1776 Tuyên ngôn Độc lập được công bố.
Ngày 17 – 10 – 1777 Quân khởi nghĩa chiến thắng ở Xa –ra – tô – ga.

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc CM tư sản đầu tiên?

Trả lời:

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button