Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) – trang 87 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp….

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của ba nước Anh, Pháp, Đức.

Trả lời:

Qua bảng thống kê trên, chúng ta nhận thấy rằng:

 • Sự phát triển của hai ngành kinh tế chủ yếu ( than, thép) ở Châu Âu thời điểm 1929 tăng trưởng nhanh chóng.
 • Giữa các nước sự phát triển cũng không đều nhau, Đức vươn lên phát triển nhanh chóng nhất.

Câu 2: Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Trả lời:

Cách mạng tháng 11/1918 ở Đức đã có những kết quả:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

 • Lật đổ nền quân chủ, vua Vin –hem II buộc phải thoái vị, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.
 • Tháng 11/1918 Đảng cộng sản Đức thành lập, đánh dấu phát triển cho cách mạng Đức.

Hạn chế cách mạng tháng 11/1918 ở Đức là 

 • Cuộc cách mạng tháng 11/1918 vẫn chỉ dùng lại ở tính chất dân chủ tư sản, vì cuối cùng mọi thành quả cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.

Câu 3: Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức thiết của phong trào công nhân và cách mạng thế giới lúc này. Những tiền đề dẫn tới sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhiều đảng Cộng sản.

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc tế Cộng sản.

Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (gọi tắt là Quốc tế II) đã khai mạc ở Mat-xco-va. Đây là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Câu 4: Qua sơ đồ (SGK, trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở….

Qua sơ đồ (SGK, trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 1929 -1931 ?

Trả lời:

Sơ đồ thể hiện hai chiều trái ngược nhau trong nền sản xuất của Anh và của Liên Xô trong những năm 1929 – 1931:

 • Anh: Sản lượng thép sụt giảm
 • Liên Xô: Sản lượng thép tăng trưởng nhanh

Câu 5: Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Trả lời:

Khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước Đức, để đối phó lại khoa học kĩ thuật và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức quyết định đưa Đảng quốc xã lên nắm chính quyền

=> Ngày 4/1/1933. Hít – le lên làm thủ tướng và ngay sau đó biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.

Câu 6: Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Trả lời:

Để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng sản Pháp đã huy động kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng, tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong mặt trận chung. Đồng thời, Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân. Kết quả trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những…

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Trả lời:

Trong những năm 1918-1923, các nước châu Âu, kể cả nước thắng trận và thất bại đều bị suy sụp về kinh tế.

Do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917, một cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở các nước tư bản trong những năm 1918-1923 (điển hình là ở Đức).

Kết quả: Đảng Cộng sản lần lượt ra đời ở các nước tư bản châu Âu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế đẻ lãnh đạo cách mạng – Quốc tế củng cố nền thống trị => Kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng.

Câu 2: Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng….

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Trả lời:

 

Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới.

Trước nguy cơ phát triển của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã kêu gọi nhân dân các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.

=> Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Câu 3: Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933….

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

Trả lời:

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) được thể hiện rõ trên các mặt sau đây:

 • Kinh tế: Tàn phát tất cả các ngành kinh tế , kéo lùi sức sản xuất…
 • Xã hội: Nạn thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.
 • Chính trị: Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở nhiều nước ( Đức, I –ta –li –a và Nhật Bản).
 • Quan hệ quốc tế: Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 4: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Trả lời:

Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp vì:

 • Ở Đức: giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hít-le lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.
 • Ở Pháp: Đảng Cộng sản Pháp kịp thời huy động các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung – mặt trận nhân dân Pháp. Cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button