Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – trang 10 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Xã hội Pháp trước CM phân ra những đẳng cấp nào?

Trả lời:

Xã hội nước Pháp trước CM được phân ra thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba. Trong đó, đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.

Câu 2: Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội….

Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp  thời bấy giờ?

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trả lời:

Ở hình 5 ta thấy, một nông dân chống chiếc cuốc ->tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa mang

=> Tất cả đều đang hại những người nông dân.

Câu 3: Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm: 

 • Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ nhà nước vay của tư sản không trả được.
 • Công thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.
 • Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

Câu 4: Vì sao cách mạng nổ ra?

Trả lời:

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên ché đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ, chống chế độ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1789, có hàng trăm cuộc nổi dậy của  nông dân và bình dân thành thị ->chứng tỏ mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với đẳng cấp 3 rất sâu sắc, không thể điều hòa ->cuộc cách mạng chống phong kiến, do giai cấp tư sản đừng đầu nổ ra là điều tất yếu.

Câu 5: Những nguyên ngân nào dẫn đến CMTS Pháp?

Trả lời:

Cuối thế kí thứ XVIII Pháp vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, các tầng lớp Tăng Lữ va Quý Tộc ra sức bóc lột nhân dân. Công thuơng nghiệp phát triển với nhiều công trường. Xã hội được chia làm 3 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Tăng Lữ,giai cấp thứ 2 là Quý Tộc, giai cấp thứ 3 bao gồm nông dân, bìmh dân và tư sản. Quý tộc và Tăng lữ có địa vị trong xã hội và không phải đóng thuế,còn giai cấp thứ 3 phải đóng thếu và làm ra mọi của cải trong xã hội không có địa vị trong xã hôi. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt. Báo hiệu một cuộc cánh mạng sắp sửa sảy ra.

Câu 6: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Trả lời:

Bước vào năm 1788, tài chính của nước Pháp khủng hoảng trầm trọng. Số nợ nhà nước vay của tư sản lên tới 5 tỉ livrơ. Vua Lu –I XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp, hi ọng vay thêm tiền và tăng thuế. Hội nghị khai mạc ngày 5/5/1789, diễn ra căng thẳng, không có kết quả. Mẫu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với đẳng cấp thứ ba không thể điều hòa mà đạt tới tột đỉnh.

Câu 7: Qua những điều trên, em có nhận xét gì về tuyên ngôn Nhân quyền….

Qua những điều trên, em có nhận xét gì về tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

Trả lời:

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền  đã có những tiến bộ song cũng có những hạn chế nhất định.

 • Tiến bộ: Xác định những quyền tự nhiên của con người.
 • Hạn chế: Bảo vệ quyền tư hữu tư bản chủ nghĩa.

Câu 8: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Trả lời:

Khi tổ quốc lâm nguy nhân dân Pháp đã:

 • Tháng 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động trong nước chống lại cách mạng. Tháng 8 /1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.
 • Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10/8/1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập.

Câu 9: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793?

Trả lời:

Chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793 đó là:

 • Ngày 20/9/1792 quân Pháp đánh thắng quân xâm lược Áo – Phổ một trận lớn ở cao điểm Van – ni (thuộc Đông Bắc Pháp gần nước Bỉ). Sau đó, quân Pháp chuyên sang phản công, đuổi địch ra khỏi đất nước, trên đường truy kích chiếm luôn Bỉ và vùng tả ngạn sông Ranh.
 • Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng các nước phong kiến Châu Âu tấn công nước Pháp. Trong nước, bọn phản động nổi loạn ở vùng Văng – đê à cả miền Tây Bắc.

Câu 10: Vì sao nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh?

Trả lời:

Nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh bởi vì: Mùa xuân năm 1793. quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

=> Ngày 2 — 6 – 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu 11: Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie?

Trả lời:

Những phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie:

 • Rô – be – spie là luật sư trẻ tuổi có tài hùng biện
 • Ông luôn tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
 • Ông là con người không bao giờ bị mua chuộc.

Câu 12: Vì sao sau năm  1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời:

Sau năm  1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển là bởi vì: Vào thời điểm đó, phái Gia – cô – banh chia rẽ, mâu thuẫn, nhân dân không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi của họ không được bảo đảm như giới cầm quyền Gia – cô – banh đã hứa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp…

Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Thời gian Sự kiện
14-7-1789 Quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti
8-1979 Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
9-1971 Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
10-8-1792 Nhân dân nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến
21-9-1792 Thiết lập nền công hòa đầu tiên
2-6-1793 Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền
27-7-1794 Đảo chính lật đổ nền chuyên chính Gia-cô-banh

Câu 2: Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện….

Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

Nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình cách mạng. Đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thắng lợi của CM. Điều đó được thể hiện qua 3 sự kiện:

 • Ngày 14 — 7 – 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. mở đầu cho cuộc cách mạng.
 • Ngày 10 — 8 — 1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.
 • Ngày 2 – 6 – 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Câu 3: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển….

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

 • Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện : Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công pháo đài – nhà ngục Ba-xti ; tháng 8 – 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ; tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp…
 • Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa) : Tháng 9 – 1792, thành lập nền cộng hòa ; ngày 21 – 1 – 1793, xử tử vua Lu-i XVI; ngày 2 – 6 – 1793. nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.
 • Giai đoạn m (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) : dựa vào SGK, trình bày những biện pháp tích cực của phái này nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của “thù trong, giặc ngoài”, đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Câu 4: Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp….

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Tuy Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kl XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button