Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) – trang 112 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) nhé.

Câu trả lời:

I. Những sự kiện lịch sử chính

1. Bảng thống kê tình hình nước Nga

Thời gian

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Sự kiện

Kết quả

Tháng 2/ 1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga

Lật đổ chế độ Nga hoàng

Hai chính quyền cùng song song tồn tại.

Tháng 10/1917

Cách mạng tháng Mười Nga

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

1918 – 1920

Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài

Đánh thắng thù trong, giặc ngoài.

1921 – 1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển

2. Bảng thống kê tình hình thế giới

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

1918 – 1923

Cao trào cách mạng ở châu Á, châu Âu.

Phong trào phát triển ->Các Đảng cộng sản ra đời.

1924 – 1929

Thời kì ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Sản xuất phát triển, xã hội ổn định

1929 – 1933

Khủng hoảng kinh tế

Kinh tế giảm sút, chính trị bất ổn

1933 – 1939

Các nước tư bản chủ nghĩa tìm cách thoát khỏi khủng hoảng

Chủ nghĩa Phát xít ra đời

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga

2. Cao trào cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ

3. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn….

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Trả lời:

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, năm sự kiện tiêu biểu mà em chọn đó là:

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

2. Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923.

3. Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lý do em chọn 5 sự kiện chính trên là bởi vì:

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Câu 2: Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại….

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917  đến năm 1945).

Trả lời:

Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại:

  • Với những thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội trở thành  hiện thực ở một số nước, nằm giữa vòng vât của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có tác động to lớn đến tình hình thế giới.
  • Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ lên cao và có bước chuyển mới. Ở nhiều nước, các Đảng Cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc tế cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười.
  • Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là ở châu Á.
  • Trải qia những năm phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng này dẫn tới hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I – ta –li –a, Đức, Nhật.
  • Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945) là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button