Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới – trang 18 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Quan sát ta thấy: ở hình 12 rất nhiều phụ nữ kéo sợi để cung cấp cho chủ bao mua. Ở hình 13, máy kéo sợi Gien – ni đã có những thay đổi từ chỗ một người kéo sợi với một cọc sợi đã tăng lên 16 cọc sợi làm cho năng suất tăng lên nhiều lần. Phát minh này không chỉ giải quyết được việc thiếu sợi mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Câu 2: Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi….

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi?

Trả lời:

Khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi trên nước Anh thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt (1769) Ác – crai – tơ phát manh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. Năm 1785, Ét – mơn Các – rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh ->năng suất dệt tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

Câu 3: Vì sao giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

Trả lời:

Vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá là bởi vì công nghiệp sản xuất máy móc, đường sắt phát triển nên cần số lượng nhiều.

Câu 4: Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?

Trả lời:

Kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp Anh là:

 • Làm thay đổi bộ mặt của một nước tư bản, năng suất lao động lên cao, nhiều khu công nghiệp, nhiều thành phố lớn xuất hiện.
 • Từ sản xuất nhỏ thủ công  sang sản xuất lớn bằng máy móc, đây là một cuộc cách mạng công  nghiệp.
 • Giúp Anh trở thành một nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới.
 • Xuất hiện 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 5: Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện….

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Trả lời:

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở:

Đối với Pháp:

 • Sản xuất gang, sắt tăng ba lần
 • Độ dài đường sắt tăng 100 lần ( từ 30 km lên đến 3000 km).
 • Giữa thế kỉ XIX Pháp có trên 5000 máy hơi nước, đến năm 1870 có 27000 máy.

=> Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau Anh.

Đối với Đức:

 • Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăn từ 2 đến 3 lần, số máy hơi nước tăng 6 lần.
 • Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học – kĩ thuật mới, công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim phát triển và có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Đức.

Câu 6: Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi….

Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Trả lời:

Những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp:

Nước Anh giữa thế kỉ XVIII

Nước Anh nửa đầu thế kỉ XIX

– Chỉ có một số trung tâm sản xuất thủ công

– Xuất hiện vùng công nghiệp mới bao trùm hết nước Anh.

– Xuất hiện các trung tâm khai thác than đá.

– Có 4 thành phố trên 50.000 dân

– Có 14 thành phố trên 50.000 dân

– Chưa có đường sắt.

– Có mạng lưới đường sắt nối liền các thành phố, hải cảng, khu công nghiệp.

Câu 7: Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La Tinh….

Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La Tinh theo thứ tự niên đại thành lập?

Trả lời:

Thời gian dành được độc lập

Tên các quốc gia

1804

Ha – i – ti

1809

E – cu – a – đo

1810

Ac – hen – ti – na

1811

Pa – ra – goay

1818

Chi – lê

1819

Cô – lôm – bi – a

1821

Mê – hi – cô, Goa – tê – ma – la, Ex – xan – va – đo

Hôn – đu – rat, Cô – xta – ri – ca, Pê – ru

1822

Bra – xin

1825

Bô – li – vi – a

1828

U – ru – goay

Câu 8: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa?

Trả lời:

Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa là bởi vì: trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản….

Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Trả lời:

Sự các lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của CM tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ La Tinh.

 • Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ờ Pháp rồi cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu,
 • 1948 — 1849, cách mạng tư sản ờ nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ờ Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.
 • 1859 – 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a ; 1864 – 1871 hoàn thành thống nhất Đức ; 1861 cải cách nông nô ờ Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.
 • Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

Câu 2: Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành….

Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa ( của nước thực dân nào)?

 

Trả lời:

Dựa vào lược đồ ta thấy:

 • Các nước Châu Á:
  • Ấn Độ, Ma-lai-xi-a: thuộc địa của Anh
  • Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia: thuộc địa của Pháp
  • Phi-lip-pin: thuộc địa của Mĩ
 • Các nhước Châu Phi:
  • Các nước Tây Phi như: An-giê-ri, Ma-rốc, Xu-đăng, Ni-giê,… thuộc địa của Pháp
  • Ai Cập, Nam Phi, Sô-ma-li, Bô-ơ,… thuộc địa của Anh
  • Nam-bi-a thuộc địa của Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button