Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác – trang 28 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Trả lời:

Sở dĩ, giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em là vì:

 • Trẻ em bị trả lương thấp
 • Trẻ em chưa có ý thức chống lại chủ.

Câu 2: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

Trả lời:

Sự xuất hiện của máy móc trong xã hội tư bản không cải thiện đời sống công nhân, thậm chí nhờ đó mà bọn chủ tăng cường bóc lột công nhân. Họ tưởng rằng chính máy móc là nguyên nhân của tình trạng làm họ khổ. Vì vậy họ trút căm thù và máy móc. Phong trào đập phá nổ ra mạnh mẽ trong thập niên đầu tiên thế kỉ XIX ở Anh, sau đó lan sang các nước Pháp, Đức, Bỉ.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu 3: Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân  trong những năm….

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân  trong những năm1830 – 1840?

Trả lời:

 • 1831 công nhân  Liông( Pháp),đòi tăng lương giảm giờ làm, lập chế độ cộng hòa.,bị đàn áp.
 • 1834 thợ tơ Li ông chiến đấu quyết liệt  với quân chính phủ trong 4 ngày.
 • 1844 thợ dệt ở  Sơ lê din Đức ,chống sự hà khắc của chủ xưởng ,bị đàn áp đẫm máu.
 • 1836-1847 phong trào Hiến chương Anh ,đưa kiến nghị  đòi bầu cử . đòi tăng lương , giảm giờ làm  nhưng bị  dập tắt.

Câu 4: Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng Các Mác và Ăng – ghen?

Trả lời:

 • Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản và nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
 • Cả Mác và Ăng – ghen đều thấy được vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng giải phóng  loài người, giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.
 • Tình bạn cao đẹp, cao cả và vĩ đại, được xây dựng trên cơ sở tình bạn, tình yêu chân chính, tình thần vượt khó, đỡ nhau để phục vụ sự nghiệp cách mạng mà hai ông theo đuổi.

Câu 5: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung….

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Trả lời:

Hoàn cảnh ra đời: Chủ nghĩa tư bản phát triển ,  giai cấp vô sản  bị bóc lột , cuộc đấu tranh của vô sản  bị thất bại , yêu cầu cấp thiết phải có một lý luận khoa học.

Nội dung:

 • Lời mở đầu : mục đích và nguyện vọng của người  cộng sản .
 • Quy luật phát triển của xã hội lòai ngưới là  sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội  :
 • GCVS là lực lượng lật đổ  chế độ tư bản  và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa
 • Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại.

Câu 6: Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870….

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Trả lời:

Giai cấp công nhân đã nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình. Có sự đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân vì có chung kẻ thù.

Câu 7: Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Trả lời:

C.Mác đã chuẩn bị cho sự thành lập Quốc thế thứ nhất rồi đưa Quốc tế thứ nhất đầu tranh chống lại các tư tưởng sai lệch và thông qua những nghị quyết Đại hội hết sức đúng đắn (đòi ngày làm 8 giờ, thành lập công đoàn…) tiến hành những hoạt động cụ thể.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trình bày đôi nét về tiểu sử ( hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của….

Trình bày đôi nét về tiểu sử ( hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C.Mác và Ph. Ăng ghen?

Trả lời:

 • Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 tuổi, đỗ Tiến sT Triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng, Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Mác sớm kết luận rằng, giai cấp công nhân phải được vũ trang bằng lí luận cách mạng mới có thể đảm đương sứ mệnh lịch sử là giải phóng loài người khỏi ách áp bức.
 • Ăng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men (Đức). Ông sớm nhận ra bản chất bóc lột, thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản. Cũng như Mác, Ăng-ghen sớm nhận thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lật đổ sự thống trị của tư sản. giải phóng mọi áp bức bất công.

Câu 2: Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Trả lời:

Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button