Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai – trang 44 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hội nghị I –an –ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các…

Hội nghị I –an –ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó?

Trả lời:

Những quyết định của hội nghị I –an –ta:

 • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát Xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • Thống nhất thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.
 • Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

Hệ quả: Những quyết định của hội nghị đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh thường được gọi là “trật tự hai cực I – an –ta” mà đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 2: Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là gì? Em hãy nêu những việc làm của….

Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là gì? Em hãy nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc  giúp nhân dân Việt Nam mà em biết?

Trả lời:

Nhiệm vụ của liên hợp quốc gồm:

 • Duy trì hào bình và an ninh thế giới
 • Phát triển mối quan hệ hữu nghị  giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc và thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo…

Những việc làm của Liên Hợp Quốc  giúp nhân dân Việt Nam mà em biết:

 • Chăm sóc trẻ em, bà mạ mang thai nuôi con nhỏ
 • Tiêm chủng, phòng dịch
 • Đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính.
 • Giúp đỡ các vùng bị thiên tai, gặp nhiều khó khăn

Câu 3: Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh”….

Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó?

Trả lời:

Biểu hiện của chiến tranh lạnh là:

Mĩ và đồng minh ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, xây dựng nhiều căn cứ quân sự  bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược.

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ.

Hậu quả:

Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc còn đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Các cường quốc phải chi một khối lượng lớn tiền của và sức người, để chế tạo và sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng quân sự. Từ đó đời sống nhân dân nhiều nước bị giảm sút, tình hình xã hội bất ổn do sự đầu tư quá lớn về tiền của và sức người vào cuộc chạy đua vũ trang, phục vụ cho tham vọng  của giới cầm quyền.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

Trả lời:

Xu thế phát triển của thế giới ngày nay là:

 • Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
 • Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm đang dần dần hình thành
 • Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng tâm.
 • Ở nhiều khu vực, xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến.

Tuy nhiên, nhìn chung, xu thế hiện nay của thế giới là xu thế hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Câu 2: Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Trả lời:

Trước xu thế phát triển của thế giới, theo em, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay là:

 • Nâng cao trình độ dân trí, hòa nhập với xu hướng phát triển chung của toàn nhân loại.
 • Phát triển và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất
 • Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button