Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) – trang 59 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong…

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai?

Trả lời:

Các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai có:

Mục tiêu: đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi về kinh tế.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Tính chất: yêu nước, dân chủ.

Câu 2: Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên?

Trả lời:

Những điểm tích cực của phong trào dân tộc, dân chủ công khai: Mang tính chất dân chủ, yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng gây áp lực đối với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sản nước ngoài.

Những điểm hạn chế của phong trào dân tộc dân chủ công khai: Giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được quần chúng cho một số quyền lợi.

Câu 3: Phong trào công nhân nước ta được mấy năm đầu sau Chiến tranh….

Phong trào công nhân nước ta được mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

Trả lời:

Bối cảnh thế giới:

Ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ Pháp, cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải…đã cổ vũ, động viên công nhân Việt Nam đứng dậy đấu tranh.

Bối cảnh trong nước:

Phong trào tuy còn tự phát nhưng ý thức giai cấp cao hơn, tạo điều kiện cho các tổ chức và phong trào chính trị sau này.

Năm 1920, tổ chức Công Hội (bí mật) ở Sài Gòn ra đời do Tôn Đức Thắng đứng đầu lãnh đạo phong trào đấu tranh.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển….

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời:

Qua các cuộc đấu tranh cụ thể nổ ra từ Bắc chí Nam và mục đích đấu tranh, cho thấy ý thức giai cấp của phong trào công nhân đang phát triển nhanh chóng. Điều đó chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong trào công nhân sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: Cuộc bãi công Ba Son ( 8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào…

Cuộc bãi công Ba Son ( 8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời:

Cuộc bãi công Ba Son có điểm mới so với phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là các cuộc đấu tranh của công nhân không chỉ vì quyền lợi của minh mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động thế giới. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button