Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) – trang 170 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân….

Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Trả lời:

Với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện 1 bước đời sống nhân dân. Nhân dân ta đã bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980) và gặt hái được những thành tựu:

 • Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi phục.
 • Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.
 • Nhiều nhà máy được xây dựng.
 • Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3.800km đường bộ.

Ở miền Nam:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

 • Cải tạo XHCN được đẩy mạnh.
 • Xóa bỏ tư sản mại bản.
 • Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể.
 • Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.
 • Văn hóa – giáo dục  có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.

Câu 2: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện….

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

Trả lời:

Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985):

 • Đất nước có những biến chuuyển đáng kể.
 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút:
  • Nông nghiệp tăng 4,9%.
  • Lương thực đạt 17 triệu tấn.
  • Công nghiệp tăng 6,4%/năm.
 • Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.
 • Dầu mỏ bắt  đầu được khai thác.
 • Công trình thủy  điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào hoạt động.
 • Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất.

Câu 3: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới….

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

 • Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
  • Sau khi kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi, bọn Pônpốt quay súng bắn lại nhân dân ta.
  • Chúng liến tiếp xâm lấn biên giới Tây Nam.
  • 22/12/1978, chúng dùng 19 sư đoàn bộ binh, xe tăng đánh chiếm Tây Ninh, mở đầu chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam.
  • Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi lãnh thổ nước ta.
 • Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc:
  • Trung Quốc  là nước láng giềng thân thiện với ta.
  • Nhưng từ 1978, Trung Quốc  liên tiếp khiêu khích ta ở biên giới phía Bắc.
  • 17/2/1979, TQ dùng 32 sư đoàn tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Phong Thổ ( Lai Châu).
  • Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhân dân ta đã kiên quyết đánh trả, buộc TQ phải rút hết quân khỏi nước ta 18/3/1979.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân….

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Trả lời:

 

Giai đoạn 1976 – 1980

Giai đoạn 1981 – 1985

Thành tựu

 • Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi phục.
 • Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.
 • Nhiều nhà máy được xây dựng.
 • Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3.800km đường bộ.

Miền Nam:

 • Cải tạo XHCN được đẩy mạnh.
 • Xóa bỏ tư sản mại bản.
 • Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể.
 • Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.
 • Văn hóa – giáo dục  có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.
 • Đất nước có những biến chuuyển đáng kể.
 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút:
  • Nông nghiệp tăng 4,9%.
  • Lương thực đạt 17 triệu tấn.
  • Công nghiệp tăng 6,4%/năm.
 • Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.
 • Dầu mỏ bắt  đầu được khai thác.
 • Công trình thủy  điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào hoạt động.
 • Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất.

Khó khăn, hạn chế

 • Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm.
 • Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.
 • Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
 • Khó khăn yếu kém của thời kì trước chưa khắc phục được, thậm chí 1 số mặt trầm trọng hơn.
 • Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế – xã hội chưa được thực hiện.

Câu 2: Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế….

Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985)?

Trả lời:

Lĩnh vực

Kế hoạch 5 năm

(1976 – 1980)

Kế hoạch 5 năm

(1981 – 1985)

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp bình quân

1,9%

4,9%

Sản xuất lương thực

13,4 triệu tấn

117 triệu tấn

Sản xuất công nghiệp

0,6%

9,5%

Thu nhập quốc dân

0,4%

6,4%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button