Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 6: Các nước Châu Phi

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 6: Các nước Châu Phi – trang 26 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 6: Các nước Châu Phi nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống….

Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Trả lời:

  • Châu Phi  hiện nay đang nằm trong tình thế bất ổn: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 đã có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở U –AN-DA  có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).
  • Châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất của thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, ¼ dân số đói kinh niên (150 triệu người) tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới (RU-AN-DA 5,2%/năm). Đây cũng là nơi có tỉ lệ người mù cao nhất thế giới.
  • Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới
  • Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới
  • Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ nần chồng chất: 300 tỉ USD.

=> Chính những điều đó đã cản trở rất nhiều đến sự phát triển của những nước trong khu vực này.

Câu 2: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Công Hòa Nam Phi….

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Công Hòa Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

Trả lời:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi. Kết quả : buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la – lãnh tụ của ANC đã được thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 6: Các nước Châu Phi

Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước….

Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Trả lời:

Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và thu được một số thành tựu ban đầu. Tuy nhiên, châu Phi vẫn là một châu lục nghèo nàn, lạc hậu và gặp rất nhiều khó khăn.

  • Xung đột sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên. (bi thảm nhất là cuộc nội chiến ở Ruanđa năm 1994 giữa 2 bộ tộc Hutu và Tuxi làm 80 vạn người thiệt mạng, 1,2 triệu người phải đi tị nạn.
  • Bệnh tật và mù chữ.
  • Sự bùng nổ dân số.
  • Đói nghèo, nợ nước ngoài chồng chất. (Trong số 43 nước nghèo nhất thế giới (1997) thì Châu Phi có 29 nước. Số nợ lên tới 300 tỉ USD – đầu những năm 90)
  • Tổ chức thống nhất châu Phi được thành lập (5/1963) đến năm 2002 đổi thành liên minh châu Phi (AU) đang triển khai nhiều chương trình phát triển của châu lục song còn phải rất lâu dài, gian khổ mới thu được kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button