Giáo Dục

Giải sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Quang hợp. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Bài tập 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Trả lời: 

  • Sinh vật có khả năng quang hợp: thực vật, tảo, một số vi khuẩn

Bài tập 2: Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

Trả lời: 

  • Quang hợp chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối

Bài tập 3: Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Trả lời:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carôterôit (sắc tố vàng, da cam, tím đó), phicôbilin).

Bài tập 4: Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trả lời: 

  • Oxi được giải phóng từ nước trong pha sáng

Bài tập 5: Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trả lời:

Pha sáng của quang hợp:

  • Diễn ra trong màng tilacoit của lục lạp
  • Thông qua pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH

Bài tập 6: Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Trả lời:

Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cabon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3). Người ta gọi đây là chu trình vi trong con đường này, chất kết hợp với C02 đầu tiên là RiBP lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button