Giáo Dục

Giải sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài tập 1: Chu kì tế bào bao gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào?

Trả lời: 

 • Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Trình tự này bao gồm hai giai đoạn được gọi là kì trung gian và các kì của nguyên phân.
 • Chu kì tế bào gồm:
  • Kì trung gian: 
   • Pha G1: tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng
   • Pha S: nhân đôi ADN và NST
   • Pha G2: tổng hợp các chất còn lại
  • Quá trình nguyên phân
 • atit). Kết thúc giai đoạn s, tế bào sẽ chuyển sang giai đoạn G2. Lúc này tế bào phải tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.
 • Ý nghĩa của điều hòa chu kì tế bào: Trong cơ thể đa bào, sự phối hợp giữa các tế bào là đặc biệt cần thiết để duy trì sự tồn tại bình thường của cơ thể.

Bài tập 2: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? 

Trả lời:

 Nếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau rồi mới phân li về 2 cực của tế bào thì có thể tạo ra những sai lệch trong nguyên phân. Vì vậy mà sau khi nhân đôi, NST vẫn còn dính với nhau ở tâm động, đảm bảo cho việc phân chia đồng đều các nhiễm sắc tử về các tế bào con.

Bài tập 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Trả lời:

 Nếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy thì sẽ tạo ra các tế bào tứ bội (vì ở kì giữa các NST đã được nhân đôi). Nếu không có thoi vô sắc thì các nhiễm sắc tử sẽ không thể di chuyển đồng đều về các tế bào con, tạo ra tế bào con 4n.

Bài tập 4: Ý nghĩa của nguyên phân.

Trả lời: 

 • Nguyên phân là cơ chế sinh sản của sinh vật nhân thực đơn bào
 • Nguyên phân giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển
 • Là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống tế bào mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button