Giáo Dục

Giải sinh học 10 bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Sinh sản của vi sinh vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 10 bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Bài tập 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Trả lời: 

 • Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử và bào tử đốt. 
  • Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày, bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.
  • Bào tử đốt: bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.
  • Ngoại bào tử: bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.

Bài tập 2: Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Trả lời: 
 • Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính.
 • Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:
  • Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)… 
  • Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor. 

Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt.

Bài tập 3: Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

Trả lời: 

 • Nếu thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng quy trình mà để lâu ngày, các nội bào tử mọc mầm phát triển. Chúng sẽ phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button