Giáo Dục

Giải sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Tế bào nhân sơ. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Bài tập 1: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Trả lời: 

  • Thành tế bào cấu tạo bởi peptidoglican (chuỗi cacbohidrat liên kết với các đoạn polipeptit ngắn) => quy định hình dạng và bảo vệ tế bào

Bài tập 2: Tế bào chất là gì? 

Trả lời: 

  • Tế bào chất là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân của tế bào.

Bài tập 3: Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn

Trả lời: 

  • Roi (tiêm mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp di chuyển
  • Lông (nhung mao) có ở 1 số vi khuẩn giúp bám bám vào bề mặt tế bào chủ.

Bài tập 4: Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Trả lời: 

  • Vùng nhân chứa vật chất di truyền (ADN dạng vòng) của tế bào, là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vi khuẩn.

Bài tập 5: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ta ưu thế gì?

Trả lời: 

Kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại nhiều ưu thế cho tế bào vi khuẩn.

  • Vì kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản nên các loài vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến phân bào nhanh.
  • Kích thước tế bào nhỏ thì việc vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào hoặc ra môi trường sẽ nhanh.
  • Tỉ lệ S/V  lớn sẽ có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường nhanh hơn => sinh trưởng và sinh sản nhanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button