Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Truyền tin qua xinap. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap

Bài tập 1: Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Trả lời: 

Bài tập 2: Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Trả lời: 

  • Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtylcôlin thành axêtat và côỊin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtylcôlin chứa trong các túi.

Bài tập 3: Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

    ▭ A. Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

    ▭ B. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

    ▭ C. Chuyển giao xung thần kinh khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

    ▭ D. Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Trả lời: 

=> Đáp án B

Bài tập 4: Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Trả lời: 

  • Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ đi theo một chiều vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button