Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài tập 1: Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Trả lời: 

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống:
    • Hoocmôn sinh trưởng
    • Hoocmôn tirôxin
    • Hoocmôn ơstrôgen và testostêron

Bài tập 2: Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Trả lời: 

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển ở côn trùng là ecđixơn và juvenin.

Bài tập 3: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Trả lời: 

  • Vào thời kì dây thì của nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen.
  • Những biến đổi về thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hoocmôn sinh dục này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button