Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Sinh sản hữu tính ở thực vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài tập 1: Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

Trả lời: 

 • Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy. Có 2 loại thụ phấn:
  • Tự thụ phấn: Nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.
  • Thụ phấn chéo: Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đạt đến núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đấy. Trong thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

Bài tập 2: Thụ tinh kép là gì?

Trả lời: 

 •  Thụ tinh kép là sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng và nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n) là khởi đầu của nội nhũ.

Bài tập 3: Trình bày nguồn gốc của hạt và quả

Trả lời: 

 • Hạt là do noãn được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ
 • Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính

Bài tập 4: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

   A – tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

   B – hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển

   C – hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

   D – cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Trả lời: 

=> Đáp án D

Bài tập 5: Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

Trả lời: 

 • Đối với thực vật:
  • Quả chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán.
  • Quả chín biến đổi màu sắc, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán nòi giống.
 • Đối với con người: Quả nhiều loài cây chứa các chất dinh dưỡng quý giá, là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button