Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Sinh sản vô tính ở động vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập 1: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Trả lời: 

 • Giống nhau:
  • Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
  • Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.
  • Từ một tế bào (hay nhóm tế bào) phát triển thành một cơ thể mới (trong nuôi cấy mô thực vật) cũng giống hiện tượng sinh sản bằng phân mảnh (ở động vật). Tức là từ một tế bào (nhóm tế bào) trải qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.
 • Khác nhau:
  • Ở động vật không có sinh sản vô tính bằng bào tử.
  • Ở thực vật không có sinh sản vô tính bằng trinh sản.

Bài tập 2: Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Trả lời: 

 • Khi điều kiện sống thay đổi lớn (đột ngột) động vật sinh sản vô tính có thể chết hàng loạt.
 • Do sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

Bài tập 3: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Trả lời: 

 • Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
 • Tái sinh là hiện tượng động vật (trải qua phân bào nguyên nhiễm) mọc lại những phần cơ thể đã mất, mà không sinh ra cơ thể mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button