Giáo Dục

Giải sinh học 12 bài 9: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 12 bài: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 12 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 12 bài 9: Quy luật của Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài tập 1: Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.

Trả lời:

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là: các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Bài tập 2: Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

Trả lời:

Để có tỉ lệ phân li kiểu hình 9: 3: 3: 1 thì:

 • bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen
 • các gen nằm trên các cặp NST khác nhau
 • có hiện tượng trội lặn hoàn toàn
 • số lượng cá thể con lai phải lớn
 • các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau

 

Bài tập 3: Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai?

Trả lời: 

Để biết được hai gen nằm trên hai NST tương đồng khác nhau:

 • xét sự di truyền riêng rẽ từng cặp tính trạng
 • xét sự di truyền đồng thời:
  • Nếu tỉ lệ từng kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó =>  là PLĐL hay 2 gen nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau

Bài tập 4: Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Trả lời: 

Không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng, vì:

 • số giao tử bố, mẹ có thể tạo ra: 2n = 223
 • số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn  223 X 223 = 246 kiểu hợp từ khác nhau.

Bài tập 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về …

A. sự phân li độc lâp của các tính trạng.

B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3:3: 1.

C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân

Trả lời: 

=> Đáp án D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button