Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Trùng biến hình và trùng giày. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài tập 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào?

Trả lời:

  • Trùng biến hình sống ớ mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng, dôi khi chung nổi lẫn vào lớp váng trôn mật các ao hồ.
  • Trùng biên hình lã cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.
  • Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuân, vụn hữu cơ,…) bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.

Bài tập 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Trả lời:

  • Trùng giày di chuyên vừa tiên vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiêu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.
  • Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) dược lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu dược vo thành viên trong không báo tiêu hoa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ờ thành cơ thế.

Bài tập 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Trả lời:

Trùng biến hình Trùng giày

– Hình dạng không cố định, thường biến đổi

– Di chuyển nhờ hình thành chân giả

– Sống dị dưỡng nhờ bắt và tiêu hóa con mồi bằng hình thành chân giả

– Sinh sản bằng phân đôi

– Hình dạng cố định giống đế giày

– Di chuyển nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể

– Sống di dưỡng nhờ lông bơi dồn về miệng

– Sinh sản vô tính bằng phân đôi và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button