Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Bài tập 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Trả lời: 

 Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

  • Là cơ thể đơn bào, có kích thước hiển vi
  • Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.
  • Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi 

 

Bài tập 2: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

Trả lời: 

Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá: trùng roi, trùng giày, trùng lỗ, trùng cỏ,…

Bài tập 3: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

Trả lời: 

  • Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
  • Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
  • Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button