Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài 8: Thủy tức

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Thủy tức. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài 8: Thủy tức

Bài tập 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Trả lời: 

 • Tế bào gai có vai trò tự vệ, tấn công và bắt mồi.
 • khi bị kích thích, sợi gai có chất độc phóng vào con mồi.
 • Đây cũng là đặc điếm chung cua tất cả cấc đại diện khác ở ruột khoang.

Bài tập 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Trả lời: 

 • Cơ thể thủy tức chi có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài.
 • Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một 15 đó (gọi là lỗ miệng).
 • Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.

Bài tập 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Trả lời: 

 • Cơ thể thủy tức gồm 2 lớp tế bào:
  • lớp ngoài gồm tế bào gai và tế bào mô bì – cơ,  tế bào sinh sản, tế bào thần kinh có chức năng bảo vệ, che chở, di chuyển, bắt mồi, tự vệ, sinh sản
  • lớp trong gồm tế bào mô cơ – tiêu hóa có chức năng tiêu hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button