Giáo Dục

Giải sinh học 7 bài : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 7 bài : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Bài tập 1: Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Trả lời: 

  • Ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào có tập tính: săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non…

Bài tập 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Trả lời: 

Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có).

Bài tập 3: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Trả lời: 

  • Các em tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu bọ ở địa phương, để tự nhận thấy: Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại hoặc dùng thiên địch, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.
  • Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đô để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button