Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch tuyết

Bài tập 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

Trả lời: 

  • Hệ tuần hoàn máu gồm tim (4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất) và hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch) tạo thành 2 vòng tuần hoàn
    • Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp trao đổi O2 và CO2 ở phổi
    • Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất toàn cơ thể.

Câu 2: Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

Trả lời: 

  • Hệ bạch huyết gồm hệ mạch (mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và ống bạch huyết) tạo nên phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.
  • Sự luân chuyển bạch huyết:

mao mạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> hạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> ống bạch huyết –> tĩnh mạch máu  

Bài tập 3: Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào.

Trả lời: 

Một số cơ quan bộ phận của cơ thể: 

  • Gan 
  • Tim 
  • Phổi 

–> Bạch huyết lưu thông trong các cơ quan đó là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button