Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Trao đổi chất. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

Bài tập 1: Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

Trả lời: 

 • Quá trình tiêu hóa biến thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài cơ thể.
 • Nhờ có quá trình hô hấp, quá trình trao đổi khí ở tế bào và ở phổi thực hiện. Qua đó, cơ thể nhận 02, từ môi trường để cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường.
 • Hệ bài tiết lọc máu để giữ lại các chất cần thiết và thải ra các chất bã, độc hại ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi, nước tiểu

Bài tập 2: Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Trả lời: 

Nhờ hệ tuần hoàn:

 • Máu vận chuyển chất dinh dưỡng và oxi từ các cơ quan tới các tế bào
 • Máu nhận chất thải, chất bã từ tế bào tới các cơ quan để thải ra ngoài

Bài tập 3*: Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này.

Trả lời: 

 • Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường thực hiện nhờ hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết
 • Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong thực hiện nhờ hệ tuần hoàn
 • Trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là 2 quá trình song song, thống nhất giúp cơ thể tồn tại và phát triển:
  • Trao đổi chất ở tế bào là cơ sở của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể
  • Trao đối chất ở cấp độ cơ thể là tiền đề cho trao đổi chất ở cấp độ tế bào diễn ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button