Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài tập 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của noron.

Trả lời: 

  • Noron gồm 2 phần: 
    • Thân và sợi nhánh => Chất xám
    • Sợi trục => chất trắng
  • Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

Bài tập 2: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức nào?

Trả lời: 

Bài tập 3: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Trả lời: 

  • Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển các hoạt động của cơ quan sinh dưỡng => Hoạt động không có ý thức
  • Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động của cơ vân => Hoạt động có ý thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button