Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài : Chuyển hóa

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Chuyển hóa. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 8 bài : Chuyển hóa

Bài tập 1: Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Trả lời: 

 • Các chất được lấy từ môi trường đi vào cơ thể biến đổi theo 2 hướng: 
  • tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản và tích lũy năng lượng
  • phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng

=> Các sản phẩm phân hủy không cần thiết, độc hại được thải ra ngoài

=> Vì vậy, thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng

Bài tập 2: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Trả lời: 

 • Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn với hoạt động sống của các tế bào và đều cần năng lượng

=> tế bào thực hiện chuyển hóa vật chất và năng lượng giúp cơ thể tồn tại và phát triển

Bài tập 3: Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Trả lời: 

Bài tập 4*: Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Trả lời: 

 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng bao gồm 2 mặt đối lập nhưng thống nhất:
  • Đồng hóa: là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng
  • Dị hóa: là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng
 • Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button