Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Cơ chế xác định giới tính. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài tập 1: Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Trả lời: 

Bài tập 2: Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Trả lời: 

 • Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:
  • Ở nam (giới dị giao tử): sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.
  • Ở nữ (giới đồng giao tử): chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

=> Hai loại tinh trùng kết hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

 • Nếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, phát triển thành con gái.
 • Nếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

=> Vậy sinh con trai hay con gái là do người bố.

=> Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái do người mẹ là hoàn toàn không đúng.

Bài tập 3: Tại sao trong cấu trúc dân số, ti lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Trả lời: 

Vì:

 • Giới nam có hai loại tinh trùng (X và Y) với tỉ lệ ngang nhau.
 • 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.
 • Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau (không có tác động bên ngoài).
 • Số lượng cá thể thống kê đủ lớn.

Bài tập 4: Tại sao người ta có thế điểu chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi ? Điểu đó có ý nghĩa gì trường thực tiễn?

Trả lời: 

 • Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi nhờ nắm được cơ chế chính xác định giới tính và các yếu tô’ ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính đối với từng loài vật nuôi.
 • Điều này giúp phù hợp mực đích, nhu cầu của giới đực – giới cái trong sản xuất, tăng năng suất trong chăn nuôi.

Bài tập 5: Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xi 1:1?

a.  Số giao tử đực bằng số giao từ cái.

b. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d. Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

Trả lời: 

=> Đáp án đúng là b và d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button