Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 21: Đột biến gen

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Đột biến gen. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 21: Đột biến gen

Bài tập 1: Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Trả lời: 

 • Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc một số cặp nucleotit.
 • Ví dụ: mất 1 cặp nucleotit, thêm 1 cặp nucleotit, …

Bài tập 2: Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thán sinh vật nhưng có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt?

Trả lời: 

 • Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.
 • Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng trọt vì trong thực tế có những đột biến gen có lợi cho con người. Chẳng hạn:
  • Đột biến tự nhiên cừu chân ngắn ở Anh, làm cho chúng không nhảy được qua hàng rào để vào phá vườn.
  • Đột biến tăng khả năng thích ứng đôì với điều kiện đất đai và đột biến làm mất tính cảm quang chu kì phát sinh ở giông lúa Tám thơm Hải Hậu dã giúp các nhà chọn giống tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến trồng được 2 vụ/năm, trên nhiều điều kiện đất đai, kể cả vùng đất trung du và miền núi.

Bài tập 3:  Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Trả lời: 

 • Đột biến do con người tạo ra:
  • Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.
  • Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn – Bến Tre).
 • Đột biến phát sinh trong tự nhiên:
  • Bò 6 chân
  • Củ khoai có hình dạng giống người.
  • Người có bàn tay 6 ngón.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button