Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 32: Công nghệ gen

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Công nghệ gen. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 32: Công nghệ gen

Bài tập 1: Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào? Công nghệ gen là gì?

Trả lời: 

 • Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.
 • Gồm 3 khâu:
  • Tách ADN của tế bào cho và ADN dùng làm thể truyền
  • Tạo ADN tái tổ hợp
  • Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
 • Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

Bài tập 2: Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Trả lời: 

 • Ứng dụng: 
  • Tạo chế phẩm sinh học
  • Tạo giống cây trồng và động vật biến đổi gen

Bài tập 3:  Công nghệ sinh học là gì? Gổm những lĩnh vực nào? Cho biết vai trò của công nghệ sinh học và tùng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

Trả lời: 

 • Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. 
 • Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực:
  • Công nghệ lên men
  • Công nghệ tế bào
  • Công nghệ enzim
  • Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi
  • Công nghệ sinh học xử lí môi trường
  • Công nghệ gen
  • Công nghệ sinh học y – dược
 • Vai trò của công nghệ sinh học là tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button