Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 8: Nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Nhiễm sắc thể. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài tập 1: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Trả lời: 

 • Bộ NST đặc trưng cho từng loài sinh vật: 

Người             2n= 46; n=23

Tinh tinh        2n=48;  n= 24

Gà                  2n=78;  n= 39

Đậu Hà Lan     2n=14;  n=7

Ngô                 2n=20;  n=10

 • Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội:
  • Bộ NST lưỡng bội (2n NST) tồn tại trong các tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.
  • Bộ NST đơn bội (n NST) chỉ tồn tại trong các tế bào giao tử, các NSt tồn tại đơn lẻ.

Bài tập 2: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Trả lời: 

 • Kích thước: dài 500 – 50 000 nm, đường kính 200 – 2000 nm
 • Cấu trúc điển hình của NST quan sát rõ nhất khi co ngắn cực đại ở kì giữa của phân bào.
  • Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V,… 
  • Gồm hai nhiễm sắc tử chị em (Cromatit). Mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN quấn quanh phân tử protein Histon.
  • Tâm động – eo thắt thứ nhất (nơi đính của 2 cromatit và của NST vào thoi vô sắc)

Bài tập 3: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Trả lời: 

 • NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Nhờ sự tự sao của ADN mà NST tự nhân đôi giúp các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button