Giáo Dục

Giải tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Giải tiếng việt 4 tập 1 tuần 1 bài luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 4 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Nhận xét:

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùngTuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Bạn đang xem: Giải tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Trả lời:

Câu tục ngữ có tất cả 14 tiếng, trong đó:

  • Ở dòng thứ nhất có 6 tiếng
  • Ở dòng thứ hai có 8 tiếng

2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Trả lời:

Đánh vần tiếng bầu:

Bầu: Bờ – âu – bâu – huyền – bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Trả lời:

Tiêng bầu được cấu tạo bởi:

  • Âm đầu: b
  • Vần: âu
  • Dấu: huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:a. Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?b.Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Tiếng âm đầu vần thanh
Bầu B âu huyền
Ơi   Ơi ngang
Thương Th ương ngang
Lấy L ây sắc
B i sắc
Cùng C ung huyền
Tuy T uy ngang
Rằng R ăng huyền
Khác  Kh ac sắc
Giống Gi ông sắc
Nhưng Nh ưng ngang
Chung Ch ung ngang
Một  M ôt nặng
Giàn Gi an huyền

Nhận xét:

  • Tiếng có đủ bộ phận như tiếng bầu: tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một , giàn
  • Tiếng không có đủ bộ phận như tiếng bầu: ơi

II. Ghi nhớ:

1. Mỗi tiếng thường gồm 3 bộ phận sau:

Thanh

Âm đầu

Vần

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

III. Luyện tập

Câu 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Trả lời:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Nhiễu Nh iêu ngã
Điều Đ iêu huyền
Phủ Ph u hỏi
Lấy L ây sắc
Gía Gi a sắc
Gương G ương ngang
Người Ng ươi huyền
Trong Tr ong ngang
Một M ôt nặng
Nước N ươc sắc
Thì Th i huyền
Thương Th ương ngang
Nhau Nh au ngang
Cùng C ung huyền

Câu 2: Giải câu đố sau:

Để nguyên lấp lánh trên trờiBớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày                                    (Là chữ gì?)

Trả lời:

Đó là sao

  • Để nguyên lấp lánh trên trời là “sao”
  • Bớt đầu thành chỗ cá bơi là “ao”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button