Giáo Dục

Giải tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Giải tiếng việt 4 tập 1 tuần 1 bài: Luyện tập về cấu tạo của tiếng. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 4 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau.

Bạn đang xem: Giải tiếng việt 4 tuần 1 bài luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Trả lời:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Khôn Kh ôn ngang
Ngoan Ng oan ngang
Đối Đ ôi sắc
Đáp Đ ap sắc
Người Ng ươi huyền
Ngoài Ng oai huyền
G a huyền
Cùng C ung huyền
Một M ôt nặng
Mẹ M e nặng
Chớ Ch ơ sắc
Hoài H oai huyền
Đá Đ a sắc
Nhau Nh au ngang

Câu 2: Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên?

Trả lời:

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Hai tiếng ngoài – hoài bắt vần với nhau, giống nhau cùng có vần oai.

Câu 3: Ghi lại từng tiếng bắt cặp với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn?

Chú bé loắt choắtCái xắc xinh xinhCái chân thoăn thoắtCái đầu nghênh nghênh .

Trả lời:

Cặp tiếng bắt vần với nhau : loắt – choắt, xinh – xinh, thoăn – thoắt, nghênh –nghênh.

Trong khổ thơ:

  • Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn : choắt – thoắt.
  • Cặp tiếng có vần không giống nhau hoàn toàn : xinh – nghênh.

Câu 4: Qua hai bài tập trên em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau ?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

Ví dụ:

Lá trầu khô giữa cơi trầuTruyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Câu 5: Giải câu đố sau:

Bớt đầu thì bé nhất nhàĐầu đuôi bỏ hết thì ra béo tròn.Để nguyên mình lại thon thonCùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.                                   ( Là chữ gì ?)

Trả lời:

Đó là chữ “bút”

Bớt đầu thì bé nhất nhà là  “út”

Đầu đuôi bỏ hết thì ra béo tròn là “ú”

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường là “bút”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button