Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa ba chữ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Biểu thức có chứa ba chữ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của a + b + c nếu :

a. a = 5, b = 7, c = 10;

b. a = 12, b = 15, c = 9;

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa ba chữ

Trả lời:

a. a = 5, b = 7, c = 10;

Thay giá trị: a = 5, b = 7, c = 10, ta được: a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22;

b. a = 12, b = 15, c = 9;

Thay giá trị: a = 12, b = 15, c = 9, ta được: a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36;

Bài tập 2: Tính giá trị của a x b x c nếu:

a. a = 9, b = 5 và c = 2;

b. a = 15, b = 0 và c = 37.

Trả lời:

a. a = 9, b = 5 và c = 2

Thay giá trị: a = 9, b = 5 và c = 2, ta được: a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90

b. a = 15, b = 0 và c = 37

Thay giá trị: a = 15, b = 0 và c = 37, ta được: a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

Bài tập 3: Cho biết m = 10, n = 5, p = 2. Tính giá trị biểu thức:

a. m + n + p

    m + ( n + p)

b. m – n – p

    m – (n + p)

c. m + n x p

   (m + n) x p

Trả lời:

Thay m = 10, n = 5, p = 2 vào các biểu thức, ta có các kết quả sau:

a. m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

    m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17

b. m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3

    m – ( n + p )= 10 – (5 + 2) = 3

c. m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20

   (m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30

Bài tập 4: a. Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác

a. Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

b. Tính chu vi của hình tam giác biết:

     a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm;

     a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm;

     a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

Trả lời:

a. Công thức tính chu vi của tam giác là: P = a + b + c

b. Thay các giá trị độ dài của ba cạnh của tam giác vào ta tính được chu vi của nó:

  • Với a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm thì P = 5 cm + 4 cm + 3 cm = 12 cm.
  • Với a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm thì P = 10 cm + 10 cm + 5 cm = 25 cm
  • Với a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm thì P = 6 dm + 6 dm + 6 dm = 18 dm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button