Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa hai chữ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Biểu thức có chứa hai chữ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của c + d nếu:

a. c = 10 và d = 25;

b. c = 15 cm và d = 45 cm. 

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa hai chữ

Trả lời:

a. c = 10 và d = 25

Thay giá trị: c = 10 và d = 25 ta được c + d = 10 + 25 = 35

b. c = 15 cm và d = 45 cm. 

Thay giá trị:  c = 15 cm và d = 45 cm ta được c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Bài tập 2: a – b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a – b nếu:

a. a = 32 và b = 20;

b. a = 45 và b = 36;

c. a = 16 m và b = 10m.

Trả lời:

a. a = 32 và b = 20;

Thay giá trị: a = 32 và b = 20 ta được a – b = 32 – 20 =12

b. a = 45 và b = 36;

Thay giá trị: a = 45 và b = 36 ta được a – b = 45 – 36 = 9

c. a = 16 m và b = 10m.

Thay giá trị: a = 16 m và b = 1 0m ta được a – b = 18m – 10m = 8 m

Bài tập 3: a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

     

a : b

4

     

Trả lời:

Các con thực hiện các phép nhân và phép chia như sau rồi điền vào bảng nhé:

28 x 4 = 112              28 : 4 = 7

60 x 6 = 360              60 : 6 = 10

70 x 10 = 700            70 : 10 = 7

a

28

60

70

b

4

6

10

a x b

112

360

700

a : b

7

10

7

Bài tập 4: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

300

3 200

24 687

54 036

b

500

1 800

63 805

31 894

a + b

       

b + a

       

Trả lời:

Các con thực hiện phép cộng rồi điền vào bảng nhé:

a

300

3 200

24 687

54 036

b

500

1 800

63 805

31 894

a + b

800

5 000

88 492

85 930

b + a

800

5 000

88 492

85 930

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button