Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa một chữ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Biểu thức có chứa một chữ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a. 6 – b với b = 4  Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b. 115 – c với c = 7

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Biểu thức có chứa một chữ

c. a + 80 với a = 15

Trả lời:

Gợi ý: Để làm bài tập này, các em chỉ cần thay giá trị của các chữ cái đã cho vào biểu thức.
Ta có kết quả như sau:

b. 115 – c với c = 7. Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108. Giá trị của biểu thức là 108

c. a + 80 với a = 15. Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95. Giá trị của biểu thức là 95

Bài tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Trả lời:

Bài tập 3: a. Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

a. Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b. Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Trả lời:

Gợi ý: Để tính giá trị của biểu thức, các con chỉ cần thay các giá trị của m và n đã cho vào biểu thức và thực hiện phép tính.

a. Cho biểu thức: 250 + m

  • Với m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260
  • Với m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
  • Với m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330
  • Với m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b. Cho biểu thức: 873 – n

  • Với n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863
  • Với n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873
  • Với n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803
  • Với n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button