Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo). Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính : a. 62321 : 307;   b. 81350 : 187

Trả lời:

Gợi ý: Các con đặt phép tính, rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải như phần lí thuyết đã học.

Ta được kết quả như sau:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

Bài tập 2: Tìm x: a. x × 405 = 86265;  b. 8658 : x = 293

Trả lời:

Gợi ý:

  • Câu a: x là thừa số chưa biết, x bằng tích chia cho thừa số đã biết.
  • Câu b: x là số chia, x bằng số bị chia chia cho thương.

Kết quả như sau:

a. x × 405 = 86265                  b. 89658 : x = 293

              x = 86265 : 405                          x = 89658 :293

              x = 213                                       x = 306

Bài tập 3: Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình….

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Trả lời:

Gợi ý: một năm làm 305 ngày được 49410 sản phẩm, vậy để tìm mỗi ngày nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm ta cần thực hiện phép chia của 49410 cho 305.

Bài giải:

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

         49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

                      Đáp án: 162 sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button