Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Chia cho số có ba chữ số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia cho số có ba chữ số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 2120 : 424;  1935 : 354                                 

b. 6420 : 321;  4957 : 165

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Chia cho số có ba chữ số

Trả lời:

Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. 1995 x 253 + 8910 : 495

b. 8700 : 25 : 4

Trả lời:

a. 1995 x 253 + 8910 : 495

=  504735 + 18

= 504753

b. 8700 : 25 : 4

=  8700 : (25 x 4)

=  8700 : 100 = 87

Bài tập 3: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi….

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗingày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Trả lời:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

          7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

         7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

          27 – 24 = 3 (ngày)

=> Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn 3 ngày so với cửa hàng thứ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button