Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 5

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 5. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a. Số nào chia hết cho 5

b. Số nào không chia hết cho 5

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 5

Trả lời:

Gợi ý: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5, còn lại là các số không chia hết cho 5.

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a. Các số chia hết cho 5 là :  35; 660; 3000; 945

b. Các số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553

Bài tập 2: Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a. 150 < … < 160

b. 3575 < … < 3585

c. 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

Trả lời:

a. Giữa số 150 và 160 chỉ có 155 là số chia hết cho 5, nên ta điền được như sau: 150 < 155 < 160

b. Giữa số 1575 và số 3585 chỉ có 3580 chia hết cho 5, nên ta điền được như sau: 3575 < 3580 < 3585

c. Ta thấy dãy số này là dãy số liên tiếp chia hết cho 5, nên ta điền được như sau: 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

Bài tập 3: Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Trả lời:

Gợi ý: Với các số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Vậy ta có thể viết 3 số có ba chữ số 0, 5, 7 mà chia hết cho 5 như sau: 570 ; 750 ; 705.

Bài tập 4: Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a. Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2

b. Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Trả lời:

Gợi ý: Dựa vào dấu hiệu nhận biết chia hết cho 2 và chia hết cho 5, ta trả lời được như sau:

a. Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là: 660; 3000

b. Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button