Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 9

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 9. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ? 99; 1999; 108; 5643; 29385

Trả lời:

Gợi ý: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Dấu hiệu chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

Bài tập 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9? 96; 108; 7853; 5554; 1097

Trả lời:

Gợi ý: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ: Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

Bài tập 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Trả lời:

Gợi ý: Chọn ngẫu nhiên số có ba chữa số sao cho tổng ba chữ số chia hết cho 9.

Chẳng hạn : 765 và 333.

Bài tập 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Trả lời:

Gợi ý: Các số chia hết cho 9 thì đều có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vậy nên ta điền được các chữ số vào các ô trống như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button