Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Hai đường thẳng vuông góc

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Hai đường thẳng vuông góc. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a. 

b. 

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Hai đường thẳng vuông góc

Trả lời:

a. Dùng thước ê- ke kiểm tra,ta thấy: Góc đỉnh I cạnh IH và IK là góc vuông

Vậy hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

b. Góc đỉnh M cạnh MP, MQ là góc nhọn

Vậy hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

Bài tập 2: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên….

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Trả lời:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là 

  • AB và BC vuông góc với nhau.
  • BC và CD vuông góc với nhau
  • CD và DA vuông góc với nhau.
  • DA và AB vuông góc với nhau.

Bài tập 3: Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc….

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Trả lời:

Dùng ê-ke kiểm tra ta có kết quả như sau:

a. Góc đỉnh E là góc vuông nên hai đoạn thẳng EA và ED vuông góc với nhau

    Góc đỉnh D là góc vuông nên hai đoạn thẳng DE và DC vuông góc với nhau.

b. Góc đỉnh N là góc vuông nên hai đoạn thẳng MN và NP vuông góc với nhau.

    Góc đỉnh P là góc vuông nên hai đoạn thẳng PN và PQ vuông góc với nhau.

Bài tập 4: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b. Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Trả lời:

a. AD và AB vuông góc với nhau vì góc đỉnh A là góc vuông.

    AD và DC vuông góc với nhau vì góc đỉnh D là góc vuông.

b. AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau vì góc đỉnh B không phải là góc vuông.

    BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau vì góc đỉnh C không phải là góc vuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button