Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – Biểu đồ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – Biểu đồ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng….

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập – Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên hãy xác định câu nào đúng (ghi chữ Đ), câu nào (ghi chữ S) vào cuối mỗi câu:

a. Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.     (….)

b. Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải. (….)

c. Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.   (…)

d. Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.    (…)

e. Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 1 là 100m.    (….)

Trả lời:

a. Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. (S)

Giải thích:

  • Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong tuần 1 là: 2 x 100 = 200m.
  • Số mét vải trắng mà cửa hàng bán được trong tuần 1 là: 100m

b. Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải. (Đ)

Giải thích:

  • Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong tuần 3 là: 100m
  • Số mét vải trắng mà cửa hàng bán được trong tuần 3 là: 300 m.

=> Vậy trong tuần 3 số mét vải mà cửa hàng bán được là: 100 + 300 = 400 m.

c. Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.    (S)

Giải thích: 

Số mét vải hoa mà cửa hàng bán được trong mỗi tuần là:

  • Tuần 1: 200 m
  • Tuần 2: 300 m
  • Tuần 3: 100 m
  • Tuần 4: 100 m

d. Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m. (Đ)

e. Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 1 là 100m. (S)

Bài tập 2: Biểu đồ bên dưới nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004….

Biểu đồ bên dưới nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b. Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Trả lời:

Các con điền giá trị số ngày mưa của từng tháng tương ứng với các cột như sau rồi trả lời câu hỏi nhé:

a. Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b. Tháng 8 có 15 ngày mưa; tháng 9 có 3 ngày mưa

Vậy, tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là: 15 – 3 = 12 ngày.

c. Tổng số ngày mưa trong 3 tháng là: 18 + 15 + 3 = 36 ngày.

Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là: 36 : 3 = 12 ngày

Bài tập 3: Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Trả lời:

Vẽ biểu đồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button