Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 48

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 48. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính rồi thử lại:

a. 35 269 + 27 485;   80 326 – 45 719

b. 48 796 + 63 584;   10 000 – 8 989

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 48

Trả lời:

Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. 570 – 225 – 167 + 67

   168 x 2 : 6 x 4

b. 468 : 6 + 61 x 2

    5 625 – 5 000 : (726 : 6 – 113)

Trả lời:

a. 570 – 225 – 167 + 67                        168 x 2 : 6 x 4

    = 345 – 167 + 67                               = 336 : 6 x 4        

    = 178 + 67                                         = 56 x 4 

     = 245                                                 = 224   

b. 468 : 6 + 61 x 2                                  5 625 – 5 000 : (726 : 6 – 113)

    = 78 + 122                                          = 5 625 – 5 000 : (121 – 113)

    = 200                                                   = 5000 – 5 000 : 8 

                                                                 = 5 625 – 625

                                                                  = 5 000    

Bài tập 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 98 + 3 + 97 +2

    56 + 399 + 1 + 4

b. 364 + 136 + 219 + 181

    178 + 277 + 123 + 422

Trả lời:

a. 98 + 3 + 97 +2                                   56 + 399 + 1 + 4

   = (98 +2) + ( 97 + 3)                           = (56 + 4) +( 399 + 1)

   = 100 + 100                                        = 60 + 400 

    = 200                                                  = 460

b. 364 + 136 + 219 + 181                      178 277 + 123 + 422

    = (364 + 136) + (219 + 181)               = (178 + 422) + (277 + 123) 

    = 500 + 400                                        = 600 + 400

    = 900                                                   = 1 000

Bài tập 4: Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn….

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước.

Trả lời:

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

         (600 – 120) : 2 = 240(l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

              240 + 120 = 360 (l)

                        Đáp số: 240 l 

                                    360 l

Bài tập 5: Tìm x:

a. x x 2 = 10;

b. x : 6 = 5

Trả lời:

a. x x 2 = 10                  b. x : 6 = 5

          x = 10 : 2                     x = 5 x 6

          x = 5                            x = 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button