Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 75

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 75. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 75

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

100cm2 = …$dm^{2}$

100dm2 =…$m^{2}$

800cm2 =…$dm^{2}$

900dm2 =…$m^{2}$

1700cm2 =…$dm^{2}$

1000dm2 = …$m^{2}$

Trả lời:

10 kg = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến

1200kg = 12 tạ

1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8 tấn

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = 20 tấn

100cm2 =1 $dm^{2}$

100dm2 = 1 $m^{2}$

800cm2 = 8 $dm^{2}$

900dm2 = 9 $m^{2}$

1700cm2 = 17 $dm^{2}$

1000dm2 = 10 $m^{2}$

Bài tập 2: Tính:

a.  268 x 235; 324 x 250

b. 475 x 205; 309 x 207

c. 45 x 12 + 8; 45 x (12 +8)

Trả lời:

a. 268 x 235 = 62980         324 x 250 = 8100

b. 475 x 205 = 97375         309 x 207 = 63963

c. 45 x 12 + 8                      45 x (12 + 8) 

     = 540 + 8                        = 45 x 20 

     = 548                              = 900

Bài tập 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 2 x 39 x 5;

b. 302 x 16 + 302 x 4;

c. 769 x 85 – 769 x 75

Trả lời:

a. 2 x 39 x 5

 = 39 x (2 x 5)

 = 39 x 10 = 390

 

b. 302 x 16 + 302 x 4

=  302 x ( 16 +4)

=  302 x 20 = 6040

 

c. 769 x 85 – 769 x 75

=  769 x (85 – 75)

=  769 x 10 = 7690

Bài tập 4: Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được…

Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

                40 x 75 = 3000 (l)

                      Đáp số: 3000 l

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

            25 x 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

            15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

             1875 + 1125 = 3000 (l)

                 Đáp số: 3000 lít nước

Bài tập 5: Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a. Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b. Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Trả lời:

a. Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên:

S = a x a (đơn vị diện tích)

b.  Với a = 25m

Diện tích hình vuông là: S = 25 x 25 = 625 (m2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button