Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – Giây, thế kỉ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – Giây, thế kỉ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

a. Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b. Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Luyện tập – Giây, thế kỉ

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Trả lời:

a. Tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

 • Tháng có 30 ngày là: tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11;
 • Tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12
 • Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: tháng 2

b. Năm nhuận là năm có 366 ngày;

    Năm không nhuận là năm có 365 ngày.

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 • 3 ngày = …giờ           $frac{1}{3}$ ngày = …giờ               3 giờ 10 phút = ….phút
 • 4 giờ = …..phút         $frac{1}{4}$ giờ = ….phút               2 phút 5 giây = ….giây
 • 8 phút = ….giây         $frac{1}{2}$ phút = …giây              4 phút 20 giây = …giây

Trả lời:

 • 3 ngày = 3 x 24 giờ = 72 giờ                   $frac{1}{3}$ ngày = 8 giờ                           
 • 4 giờ = 4 x 60 phút = 240 phút               $frac{1}{4}$ giờ = 15phút                           
 • 8 phút = 8 x 60 giây = 480 giây               $frac{1}{2}$ phút = 30 giây                          
 • 3 giờ 10 phút = 190 phút                         2 phút 5 giây = 125 giây
 • 4 phút 20 giây = 260 giây

Bài tập 3: a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b. Lễ kỉ niệm 600  năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Trả lời:

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào thế kỉ 18.

b. Nguyễn Trãi sinh vào năm: 1980 – 600 = 1380

Vậy Nguyễn Trãi sinh vào năm 1380, thuộc thế kỉ 14.

Bài tập 4: Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết $frac{1}{4}$ phút, Bình chạy hết….

Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết $frac{1}{4}$ phút, Bình chạy hết $frac{1}{5}$ phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Trả lời:

Đổi:

$frac{1}{4}$ phút = $frac{1}{4}$ x 60 giây = 15 giây;

$frac{1}{5}$ phút = $frac{1}{5}$ x 60 giây = 12 giây;

Như vậy, Nam chạy hết 15 giây, Bình chạy hết 12 giây.

Vậy, Bình chạy nhanh hơn Nam và nhanh hơn: 15 – 12 = 3 giây.

Bài tập 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Đồng hồ chỉ 

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

b. 5 kg 8 g = ?

A. 58 g

B. 508 g

C. 5 008 g

D. 580 g

Trả lời:

a. Khoanh vào đáp án B.

Vì: Nhìn đồng hồ, ta thấy:

 • Kim giờ của đồng hồ chỉ giữa số 8 và số 9 nên đồng hồ đang chỉ khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ.
 • Kim phút của đồng hồ chỉ ở số 8, tức là kém 20 phút nữa là 9 giờ hay 9 giờ kém 20 hay 8 giờ 40 phút.

b. Khoanh vào đáp áp C. 5008 g

Vì 5 kg 8 g = (5 000 + 8) g = 5008 g.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button